Algemene voorwaarden voor deelname aan Midweken van Quilter’s Home (Zetex P&Q).

Algemene voorwaarden voor deelname aan Midweken van Quilter’s Home (Zetex P&Q).

 

 1. Door het aanmeldformulier voor een Midweek via de website quiltershome.nl ingevuld in te sturen verplicht de aanmelder zich tot het betalen van de prijs, die behoort bij de gekozen opties voor deelname aan de betreffende Midweek.
 2. Deelname aan de Midweek is pas definitief nadat de aanmelder een bevestiging van deelname van Quilter’s Home heeft ontvangen.
 3. Het aanmeldformulier dient voor de inschrijving van slechts 1 deelnemer aan de Midweek. Indien meerdere personen zich als groep wensen in te schrijven kan dat uitsluitend doordat elke persoon van de groep zich individueel aanmeldt.
 4. De onder punt 1 bedoelde prijs omvat de kosten zoals die zijn omschreven in de brochure of aankondigingbrief; dit zijn alle kosten voor het verblijf (hotel, maaltijden, huur van de lesruimte, kosten van koffie, thee en water gedurende de lessen). Deze kosten worden door Quilter’s Home in rekening gebracht en dienen aan Quilter’s Home te worden betaald.
 5. De aanmelder verplicht zich door aanmelding eveneens tot het betalen van de ter plaatse geldende toeristenbelasting voor elke nacht die in het hotel is verbleven.
 6. Overige kosten (extra verteringen en dranken, huur van fietsen e.d.) dienen voor het vertrek aan het hotel te worden voldaan.
 7. Quilter’s Home stuurt deelnemers uiterlijk 1 maand voor aanvang van de workshop een factuur; deze factuur dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Midweek te zijn voldaan.
 8. Indien de aanmelder na ontvangst van bevestiging voor de deelname aan de Midweek door omstandigheden genoodzaakt is om af te zien van deelname, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • Tot 2 maanden voor aanvang van de Midweek : 10% van de prijs van de Midweek
  • Tot 1 maand voor aanvang van de Midweek : 50% van de prijs van de Midweek
  • Binnen 1 maand voor aanvang van de Midweek : 100% van de prijs van de Midweek
 9. Annulering dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden.
 10. Het is mogelijk om bij annulering een andere deelnemer voor de Midweek aan te melden. Indien Quilter’s Home daarmee akkoord gaat vervallen de kosten als bedoeld onder punt 8.
 11. Quilter’s Home heeft het recht Midweken te annuleren indien het vooraf bepaalde aantal benodigde aanmeldingen niet wordt bereikt. In dit geval is Quilter’s Home tot geen enkele vergoeding anders dan reeds voldane betalingen voor de Midweek aan de aanmelder verplicht.
 12. Quilter’s Home heeft het recht Midweken (of restant van een Midweek indien deze reeds is aangevangen) te annuleren indien de docent van de Midweek door overmacht niet beschikbaar kan zijn om de Midweek te continueren.
 13. Indien Quilter’s Home genoodzaakt is een Midweek te annuleren hebben degenen die zich alsdan hadden ingeschreven het recht om zich op de eerstvolgende Midweek in te schrijven. Quilter’s Home zal deze inschrijvingen met prioriteit behandelen.
 14. Het verblijf van de deelnemers aan de Midweek in het hotel geschiedt onder eigen gezag en risico. Quilter’s Home kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen van dit verblijf.