Privacy Beleid Quilter’s Home.

Quilter’s Home is de handelsnaam van Zetex P&Q (kvk 30150502).

Dit beleid wordt gepubliceerd om deelnemers aan cursussen en/of workshops en overige, zakelijke relaties van Zetex P&Q te informeren over de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met persoonlijke – en/of zakelijke gegevens.

  1. Registratie t.b.v. cursussen / workshops. Hierbij vindt elektronische vastlegging plaats van naam en adres van de deelnemer, alsmede het e-mail adres en het telefoonnummer. Deelnemers aan een cursus/workshop krijgen in bepaalde gevallen te zien wie de mede- deelnemers zijn (alleen naam en woonplaats) teneinde het combineren van reizen naar – en van de leslocatie mogelijk te maken. De gegevens van deelnemers aan cursussen/workshops blijven elektronisch opgeslagen als er spraken is van voortzetting van deelname binnen een jaar na beëindiging van een cursus / workshop. Als deelname eenmalig is wordt de informatie na maximaal 1 jaar van het systeem verwijderd. De bij Zetex P&Q bekende informatie wordt (behalve in het onder 2 vermelde geval) nooit verstrekt aan derden voor commerciële, dan wel overige doelen.
  2. Verstrekking van N.A.W. gegevens aan logiesverstrekker. In het geval dat er aan een cursus of workshop een of meerdere overnachtingen gekoppeld zijn, worden aan de betreffende logiesverstrekker de persoonsgegevens (uitsluitend naam, adres en woonplaats) van de deelnemer verstrekt. Met deze logiesverstrekker wordt schriftelijk overeen gekomen dat de gegevens voor geen ander doel dan registratie zullen worden aangewend. Voor het overige wordt verwezen naar het privacybeleid van de betreffende logiesverstrekker.
  3. Financiële informatie. Zetex P&Q factureert de kosten voor cursussen / workshops aan de deelnemers. Afschriften van de facturen en de betaling daarvan worden bewaard in de financiële administratie van Zetex P&Q en worden er gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van 7 jaar bewaard. Daarna worden zij vernietigd.
  4. Alle gegevens als bedoeld in het bovenstaande vindt plaats op elektronische informatiedragers. Als zodanig zijn de gegevens bestanden uitsluitend toegankelijk met behulp van wachtwoorden. Deze wachtwoorden zijn uitsluitend bij medewerkers van Zetex P&Q bekend en wisselen jaarlijks.